Sale
  • Light Gray Rim Gray T-Shirt Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Light Gray Rim Gray T-Shirt Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
TS- Gray and Light Gray

Gray and Light Gray Rim T-Shirt

T-Shirt

 

Colors: Gray and Light Gray Rim


6 1/4" in diameter.