Sale
  • Royal Blue Mesh
  • Inside Royal Blue Mesh Kippah with Clip | Kippah & Yarmulks | Klipped Kippahs
  • Royal Blue Mesh
16cm (6.25in)

Royal Blue Mesh

  • $16.00
  • - $-16.00

Colors: Royal Blue 

 2 Klips Built-In

Size Medium 16 cm