Sale
  • Light Blue Mesh Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
  • Inside Light Blue Mesh Kippah | Kippahs & Yarmulkes | Klipped Kippahs
Light Blue Mesh

Light Blue Mesh

  • $16.00
  • - $-16.00

Colors: Light Blue 

6" in diameter.

2 Klips Built-In